Категории
Филтри

Категории

КАТЕГОРИЯ

Производители

Ценови диапазон

КНИГИ

КНИГИ Изображение

Ако търсите голямо разнообразие от хубави книги и бестселъри, сте попаднали на правилното място. Купете автобиографии, фентъзи, любовни, тийн, исторически, детски книги и много други.Разгледайте всички категории книги и литература, използвайки филтрите в лявата част на навигацията

Продукти

Конституция на Република България
  Настоящото издание съдържа:​ Конституция на Република България - изм. и доп. ДВ Закон за държавния печат и ...
2,50 лв.
Закон за задълженията и договорите - Сборник нормативни актове - 8 - 2019
Съдържание Закон за задълженията и договорите Обща част Основни правила Източници на задълженията Актове за ...
2,90 лв.
Антикорупция
Изданието съдържа Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, ...
6,00 лв.
Закон за обществените поръчки - III/2020
Изданието съдържа: Закон за обществените поръчки Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Наредба ...
7,50 лв.
Семеен кодекс и Закон за наследството - 2020
Изданието включва:  Семеен кодекс (2009);  Семеен кодекс (1985) ; Семеен кодекс (1968) ; Закон за лицата ...
7,90 лв.
Административно правосъдие - бр. 3/2016
Административният договор след въвеждането му в АПК – Кино Лазаров и Иван Тодоров Злоупотреба с господстващо ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 4/2016
Нови положения в производството по реализация на отговорността на юридическите лица за престъпление – Ралица ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 5/2016
ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 431, АЛ. 6 ОТ ГПК В ХИПОТЕЗАТА НА ОТКАЗ НА ОРГАН НА МВР ДА СПРЕ ОТ ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 6/2016
КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОСЪДИЕ В СФЕРАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ - Иван Стоянов СПОРНИ ХИПОТЕЗИ НА СПИРАНЕТО И ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 3/2017
КОМЕНТАРИ, СТАТИИ, АНАЛИЗИ. ПРИНУДИТЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ - ПРИЛАГАНЕ, ОСПОРВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ благодарение на ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 1/2019
Исторически преглед на нормативната уредба и действителната и фактически осъществена тълкувателна дейност на ВАС, ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 1 / 2020
Съдържание: Доклад за дейността на Върховния административен съд през 2019 година – Георги Чолаков, ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 2/2019
Исторически преглед на нормативната уредба и действителната и фактически осъществена тълкувателна дейност на ВАС, ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 1/2017
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИЯ РЕЖИМ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ - Надежда Христова  ЗАЩИТА НА ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 2/2017
ЗА ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЪРА В СЪВРЕМЕННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ - Проф. д-р Христина ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 4/2017
Тълкувателна дейност на ОС на ВАС по данъчни дела - проф. д-р Иван Г. Стоянов. Нормативно овластяване на ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 1/2018
Принудата от страна на администрацията (Част I) – д-р Младен Младенов  Споразумения в производствата по ...
10,00 лв.
Административно правосъдие – бр. 2/2018
Принудата от страна на администрацията (Част II) – д-р Младен Младенов Държавна помощ чрез данъчни ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 6/2019
Съдържание: Преюдициално производство по данъчни дела пред Съда на ЕС. Проф. д-р Иван Г. Стоянов Новото разбиране ...
10,00 лв.
Измененията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г. - Коментар
ЗАНН действа вече повече от половин век. Което, от една страна, означава, че е успешен закон. Но, от друга страна, ...
14,90 лв.
Издаване на индивидуални административни актове 2004 + CD
В книгата се разглеждат и разрешават особено важни проблеми, като придобиването на качеството "страна", ...
15,00 лв.
Новите моменти при възлагане на обществените поръчки
В книгата се съдържа обстоен коментар на автора относно задълженията на възложителите по осигуряване на публичност ...
15,00 лв.
Практическо нормотворчество
Проблемът с  несъвършеното законодателство става все по-актуален.  Лавината от нормативни актове, особено ...
15,00 лв.
Конкурентно право
В настоящото издание са систематизирани въпросите на конкурентното право в България. Авторът разглежда общите ...
15,00 лв.
Административен процес Обща част
От предишното седмо издание на книгата се обособиха три части - обща част, специална част на положителния и ...
16,00 лв.
Процесът за отмяна на решенията на общото събрание на корпоративни общности
Пазарното стопанство предпочита субекти с корпоративно устройство, защото автономията на учредителния договор, ...
16,00 лв.
Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право
В книгата са разгледани както типичните, така и специфичните хипотези при определянето на мястото на стопанска ...
16,00 лв.
Развитие на реформата на наказателния процес
Въвеждането на промени в законодателството, което регулира основни обществени отношения, е отговорна задача, която ...
16,00 лв.
Престъпления против републиката
СЪДЪРЖАНИЕ УВОД   Глава първа ИЗМЯНАТА ПО БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО   1. Общи бележки 2. Измяната по ...
16,00 лв.
Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос
Съдържание   ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ВЪВЕДЕНИЕ ГЛАВА ПЪРВА ПОНЯТИЕ И ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПО-ГОЛЯМ ...
16,00 лв.
Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България
Настоящият труд представлява сравнително правен анализ на законодателствата на Република Италия и Република ...
17,00 лв.
Престъпления от частен характер
Книгата е посветена на един от слабо разработените научни проблеми на наказателното право – престъпленията от ...
17,00 лв.
Обществената опасност и българското наказателно право
Обществената опасност на престъплението е централен институт в българското наказателно право още в Наказателния ...
17,00 лв.
Правен режим на публичните предприятия в България
Трудът има юридическа, управленска и икономическа насоченост. Предназначен е преди всичко към практикуващите ...
17,00 лв.

КНИГИ

Ако търсите голямо разнообразие от хубави книги и бестселъри, сте попаднали на правилното място. Купете автобиографии, фентъзи, любовни, тийн, исторически, детски книги и много други.Разгледайте всички категории книги и литература, използвайки филтрите в лявата част на навигацията
Абонирай се за нашите НАЙ-АКТУАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сравнение на продукти