Меню
Филтри

Категории

КАТЕГОРИЯ

Производители

Ценови диапазон

Продукти

Антикорупция
Изданието съдържа Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, ...
6,00 лв.
Закон за обществените поръчки - III/2020
Изданието съдържа: Закон за обществените поръчки Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Наредба ...
7,50 лв.
Граждански процесуален кодекс - ГПК - Сборник нормативни актове - 1/2020
Съдържание: - Граждански процесуален кодекс - Закон за правната помощ - Закон за медиацията - Закон за ...
7,50 лв.
Административно правосъдие - бр. 2/2017
ЗА ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЪРА В СЪВРЕМЕННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ - Проф. д-р Христина ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 4/2017
Тълкувателна дейност на ОС на ВАС по данъчни дела - проф. д-р Иван Г. Стоянов. Нормативно овластяване на ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 1/2018
Принудата от страна на администрацията (Част I) – д-р Младен Младенов  Споразумения в производствата по ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 3/2016
Административният договор след въвеждането му в АПК – Кино Лазаров и Иван Тодоров Злоупотреба с господстващо ...
10,00 лв.
Административно правосъдие – бр. 2/2018
Принудата от страна на администрацията (Част II) – д-р Младен Младенов Държавна помощ чрез данъчни ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 4/2016
Нови положения в производството по реализация на отговорността на юридическите лица за престъпление – Ралица ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 5/2016
ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 431, АЛ. 6 ОТ ГПК В ХИПОТЕЗАТА НА ОТКАЗ НА ОРГАН НА МВР ДА СПРЕ ОТ ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 6/2016
КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОСЪДИЕ В СФЕРАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ - Иван Стоянов СПОРНИ ХИПОТЕЗИ НА СПИРАНЕТО И ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 6/2019
Съдържание: Преюдициално производство по данъчни дела пред Съда на ЕС. Проф. д-р Иван Г. Стоянов Новото разбиране ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 3/2017
КОМЕНТАРИ, СТАТИИ, АНАЛИЗИ. ПРИНУДИТЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ - ПРИЛАГАНЕ, ОСПОРВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ благодарение на ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 1 / 2020
Съдържание: Доклад за дейността на Върховния административен съд през 2019 година – Георги Чолаков, ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 1/2019
Исторически преглед на нормативната уредба и действителната и фактически осъществена тълкувателна дейност на ВАС, ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 1/2017
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИЯ РЕЖИМ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ - Надежда Христова  ЗАЩИТА НА ...
10,00 лв.
Административно правосъдие - бр. 2/2019
Исторически преглед на нормативната уредба и действителната и фактически осъществена тълкувателна дейност на ВАС, ...
10,00 лв.
Новите моменти при възлагане на обществените поръчки
В книгата се съдържа обстоен коментар на автора относно задълженията на възложителите по осигуряване на публичност ...
15,00 лв.
Организирана престъпна група
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 „Организирана престъпна група“ е Първата книга ...
15,00 лв.
Тестове за конкурси за държавни служители - Трето допълнено издание
От 2004 г. всяко назначение за първи път като държавен служител преминава през конкурсна процедура, един от ...
15,00 лв.
Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос
Съдържание   ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ВЪВЕДЕНИЕ ГЛАВА ПЪРВА ПОНЯТИЕ И ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПО-ГОЛЯМ ...
16,00 лв.
Престъпления против републиката
СЪДЪРЖАНИЕ УВОД   Глава първа ИЗМЯНАТА ПО БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО   1. Общи бележки 2. Измяната по ...
16,00 лв.
Развитие на реформата на наказателния процес
Въвеждането на промени в законодателството, което регулира основни обществени отношения, е отговорна задача, която ...
16,00 лв.
Нотариални производства - Второ актуализирано издание
Настоящият труд е посветен на промените в българското процедурно нотариално право, настъпили след влизане в сила на ...
16,00 лв.
Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право
В книгата са разгледани както типичните, така и специфичните хипотези при определянето на мястото на стопанска ...
16,00 лв.
Подборен лов на интернет пирати
Теория за селективно наказателно преследване “Това е авторско изследване на торентите в България, ...
17,00 лв.
Индивидуализация на наказанието. Теория и практика
Анализирана е нормативната уредба, съдържаща правилата за индивидуализация на наказанието, от нейното зараждане до ...
17,00 лв.
Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България
Настоящият труд представлява сравнително правен анализ на законодателствата на Република Италия и Република ...
17,00 лв.
Търговски сделки и несъстоятелност (със синтез на юриспруденцията)
Настоящото издание представлява систематизиран курс по въпросите на търговските сделки и несъстоятелност, ...
17,00 лв.
Обществената опасност и българското наказателно право
Обществената опасност на престъплението е централен институт в българското наказателно право още в Наказателния ...
17,00 лв.
Разследване на общоопасни престъпления
* Палежи * Престъпления по транспорта * Престъпления, свързани с наркотици
18,00 лв.
Българско и европейско информационно право - Том 1
"Бългаpcкo и eвpoпeйcкo инфopмациoннo пpавo" cъдъpжа cpавнитeлeн анализ на ocнoвнитe пpавни инcтитути, уpeждащи ...
18,00 лв.
Вещи в природно състояние - собственост и отговорност за вреди
В началото на ноември Питър пристигнал от Лондон в България, за да опознае страната. Срещнал се с Павлина, с която ...
18,00 лв.

КНИГИ

Абонирай се за нашите НАЙ-АКТУАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сравнение на продукти